خبـــر

هم اندیشی اعضای جبهه آرمان خواهان واقع بین در خصوص چالش های اقتصادی و سیاسی فعلی کشور
نشست یاران انقلاب اسلامی این هفته،پنجشنبه 14 تیرماه 97 با موضوع "در شرایط اقتصادی کشور چه باید کرد؟!" و با هم اندیشی اعضای جبهه آرمان خواهان واقع بین درباره مسائل اقتصادی و سیاسی روز کشور برگزار شد.

این جلسه با ارائه تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشور و مسائل پیش روی آن توسط مهدی حسن زاده عضو کارگروه اقتصادی جبهه آغاز شد و در ادامه امیرحسین یزدانپناه مسئول دفتر رصد و تحلیل جبهه به ارائه توضیحاتی در خصوص شرایط سیاسی و از جمله وضعیت برجام اروپایی پرداخت.

پس از آنکه طرح بحث اولیه صورت گرفت، هر یک از حاضرین در جلسه به بیان دیدگاه ها و تحلیل های خود در مورد مسائل مذکور پرداختند. از جمله مسائل مطرح شده میتوان به نقش و عملکرد دولت در خصوص چالش های حال حاضر، وظیفه مردم و جریان انقلاب در شرایط فعلی و راهکار های برون رفت از بحران اشاره نمود.

 در پایان نیز که با جمع بندی جناب آقای دکتر احدیان، دبیر کل جبهه آرمان خواهان واقع بین، همراه بود؛ ایشان نکات مهمی را در خصوص  ذهنیت ها و عینیت های حال حاضر جامعه و راهبرد های پیش روی جریان انقلاب، متناسب با این ذهنیت ها و عینیت ها برای گذر از شرایط فعلی بیان نمود.اخبار مرتبط
پاسخ به