خبـــر

نقد و بررسی فیلم «سهیلا شماره 17» در کارگروه سینمایی جبهه آرمانخواهان واقع بین
کارگروه سینمایی جبهه آرمانخواهان واقع بین در تاریخ چهارشنبه ۹۷/۴/۲۰ با موضوع تماشا، نقد و بررسی فیلم "سهیلا شماره 17" به کارگردانی محمود غفاری در سینمای هویزه برگزار شد.

کارگروه سینمایی جبهه آرمانخواهان واقع بین در تاریخ چهارشنبه ۹۷/۴/۲۰ با موضوع تماشا، نقد و بررسی فیلم "سهیلا شماره 17"  به کارگردانی محمود غفاری در سینمای هویزه برگزار شد.

در این جلسه پس از تماشای فیلم، گروهی از اعضا و مخاطبین جبهه آرمانخواهان واقع بین به نقد و بررسی این فیلم پرداختند.
کارگروه سینمایی در آخر به این جمع بندی رسید که این فیلم ایده ای جدید و کمتر پرداخته شده دارد ولی اصلی ترین نقطه ضعف فیلم، فیلمنامه ضعیف می باشد.
از نقاط قوت فیلم می شود به انتخاب خوب بازیگران و همچنین بازی های خوب بازیگران اشاره کرد.
در کارگردانی این اثر هم اشکالاتی در فرم و تصویربرداری وجود دارد ولی با توجه به کم تجربگی کارگردان در کل می شود به کارگردانی این فیلم نمره قبولی داد.

اخبار مرتبط
پاسخ به