خبـــر

کارنامه وکلا با حضور دکتر رضا شیران
دومین جلسه نقد و بررسی عملکرد نمایندگان مشهد در مجلس شورای اسلامی 11 مرداد ماه با حضور دکتر رضا شیران خراسانی در جمع اعضای جبهه آرمانخواهان واقع بین برگزار شد.

در دومین جلسه از سلسله جلسات کارنامه وکلا که با حضور برخی از اصحاب رسانه و اعضای جبهه آرمان خواهان واقع بین برگزار شد، کارنامه دکتر رضا شیران خراسانی بعنوان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در دو پنل  اجتماعی و شهری مورد نقد و بررسی قرار گرفت. با وقتی که در ابتدای جلسه به آقای دکتر شیران اختصاص یافت ایشان به بیان اقدامات خود در طول دو سال گذشته در باب مسائل مختلف اشاره نمود. در ادامه جلسه علاوه بر حاضرین  هر یک از آقایان قاضی و اکبری به نمایندگی از کارگروه های اجتماعی و شهری جبهه آرمان خواهان واقع بین، پرسش ها و نقد هایی را نسبت به عملکرد این نماینده مجلس بیان کردند. موضوعاتی مانند آسیب های اجتماعی، اصلاح تعریف تابعیت در قانون، تبدیل اسناد غیر رسمی به اسناد رسمی، ناتوانی ساختار مجلس در تحقق آرمان ها، نابسامانی های اقتصادی، کاهش نرخ امید به آینده، احساس بی پناهی و رهاشدگی اجتماعی و حاشیه شهر از جمله مسائلی بود که به آن اشاره گردید. 

لازم به ذکر است جلسات نقد و بررسی عملکرد نمایندگان مشهد با عنوان کارنامه وکلا با حضور سایر نمایندگان  در هفته های آینده تشکیل خواهد شد.

اخبار مرتبط
پاسخ به