خبـــر

اکران، نقد وبررسی تنگه ابوقریب در پاتوق سینمایی رویش
سومین جلسه از سلسله جلسات پاتوق سینمایی رویش، دوشنبه 5 شهریور با اکران و نقد و بررسی فیلم تنگه ابوقریب در پردیس سینمایی هویزه با حضور خانوادگی اعضا برگزار شد.

طی این جلسه ابتدا حضار به تماشای فیلم نشسته و سپس با حضور در جلسه نقد و بررسی به بیان دیدگاه های خود درباره فیلم پرداختند.سپس،حسین فاروقی،منتقد،نویسنده کارگردان و مسئول پاتوق سینمایی، و علی ولی زاده،عضو ارشد پاتوق به نقد و تحلیل فیلم پرداختند.حسین فاروقی تنگه ابوقریب را فیلمی ضعیف از نظر روایت و ساختار داستانیدانست. فیلمی که فقط و فقط بر مبنای جلوه های ویژه و تکنیک صرف سعی بر جذب مخاطب دارد اما ضعف روایت و شکل نگرفتن شخصیت جمعی در کنار مشخص نبودن مساله فیلم مخاطب را از اثر جدا میکند.علی ولی زاده افزود در این فیلم که از لحاظ تکنیک های کارگردانی و شاخصه های فرم در کارگردانی درخشان ظاهر شده است مانند اکثر فیلم های سینمای ایران از ضعف عمیق در روایت و داستان رنج می برد.این فیلم اگر روایتی حتی ساده در خود داشت، می توانست یک فیلم خوب تلقی شود ولی در حال حاضر این فیلم در سپهر سینمایی ایران فقط می تواند شروع کننده یک حرکت خوب برای سینمای دفاع مقدس باشد و به خودی خود جایی در تاریخ سینمای ایران نخواهد داشت.
اخبار مرتبط
پاسخ به