خبـــر

#رایت_را_بگو
کپین #رایت_را_بگو با هدف احقاق شفافیت آرای نمایندگان مجلس توسط جبهه آرمانخواهان واقع بین شروع به فعالیت نمود.

متاسفانه روز چهارشنبه، 14 شهریور شاهد اتفاق عجیب و تاسف برانگیزی در مجلس بودیم. نمایندگانی که تا چندی پیش داعیه دار طرح شفافیت آراء خود در مجلس بودند، در اقدامی غیر منتظرانه به فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان رای منفی دادند، تا مشخص شود موضوع شفافیت هنوز در حد ژست های شب انتخاباتی باقی مانده و عزمی برای تحقق آن وجود ندارد. 

از آنجایی که نقش افکار عمومی و تشکل های مردم نهاد در تحقق آرمانها و جلوگیری از مفاسد، نقشی موثر و بی بدیل است، جبهه آرمانخواهان واقع‌بین بعنوان یک تشکل سیاسی و مردم نهاد در نظر دارد با ایجاد کمپین و موجی که سر منشاء آن مطالبه به حق مردم است، به  اتفاق رخ داده در مجلس واکنش نشان داده و نمایندگان را متوجه تصمیم اشتباه خود بکند. 

این کمپین قرار است تحت عنوان #رایت_را_بگو در فضای توئیتر و اینستاگرام فعالیت خود را آغاز کند. قطعا کمپین ایجاد شده بدون همراهی شما عزیزان به هدف خود نخواهد رسید، لذا از تمامی دوستداران و دغدغه مندان نظام و انقلاب اسلامی، بدون توجه به گرایش های سیاسی شان، دعوت می شود به این کمپین بپیوندند.

اخبار مرتبط
پاسخ به