خبـــر

اکران، نقد وبررسی مغزهای کوچک زنگ زده در پاتوق سینمایی رویش
ویژه برنامه سینمایی جبهه آرمانخواهان واقع بین با اکران فیلم و نقد و بررسی مغزهای کوچک زنگ زده دوشنبه 16مهر برگزار گردید.

طی این جلسه ابتدا حضار به تماشای فیلم نشسته و سپس با حضور در جلسه نقد و بررسی به بیان دیدگاه های خود درباره فیلم پرداختند. علی ولی زاده عضو ارشد پاتوق سینمایی در خصوص این فیلم گفت:
حجم عظیمی از کارهای هومن سیدی کپی برداری است و کپی های خوبی هم هست زیرا خودش حرف برای گفتن دارد. موسیقی و صداگذاری فیلم عالی و هوشمندانه است. فیلم حوصله آدم  را سر نمیبرد، مخاطب تا آخر با داستان همراه است و از قصه خارج نمیشود. شخصیت شاهین منفعل است اما قهرمان منفعلی نیست که بتوان با او همراهی کرد و همدل شد زیرا برای خروج از انفعال تلاشی نمی کند و این آزار دهنده است. فیلم تلخ است اما فیلم تلخ لزوما فیلم بدی نیست به شرط این که باعث درد بشود نه غم. درد باعث میشود متوجه مشکلات شویم. فیلم مشکل  پیرنگ دارد. پیرنگ فیلم پیرنگ بلوغ است اما در نیمه فیلم مسئله عوض میشود و ما رشد شخصیت را که لازمه پیرنگ بلوغ است نمی بینیم. مشکل  بزرگ هومن سیدی این است که نگاهش هنوز شکل نگرفته و ما نمیدانیم مسئله اش چیست و نسبتش با آنچه مطرح میکند چه چیزی است. بی جغرافیا بودن فیلم خوب است. فیلم جغرافیای خاص خودش را دارد و تسری نمیدهد که همه بدبختند ! و ادای ممنور الفکری در نمی آورد و این خوب است.در نهایت می توان گفت مغزهای کوچک زنگ زده بهترین اثر هومن سیدی تا به امروز بوده و قطعا ارزش دیدن را دارد.اخبار مرتبط
پاسخ به