خبـــر

در دومین جلسه هیئت اندیشه ورز: مسئولیت پذیری احزاب در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی
دومین جلسه هیئت اندیشه ورز با موضوع "مسئولیت پذیری احزاب در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی" چهارشنبه 30 آبان ماه با حضور تحلیلگران و اندیشمندان گرایشات گوناگون برگزار گردید.

در این جلسه به مسائلی از قبیل علل لزوم و کارکرد های احزاب در نظام های دموکراتیک، پارادوکس حق پذیری و وفاداری حزبی، زمینه تاریخی احزاب و کنشهای جمعی، رویکرد دین اسلام به فعالیتهای حزبی، وضعیت فعلی احزاب در کشور و ... پرداخته شد.
پاسخ به