خبـــر

مجلس؛ آنچه هست و آنچه باید باشد
نشست یاران انقلاب اسلامی با موضوع مجلس تراز انقلاب اسلامی و با حضور دکتر محمد دهقان، نماینده محترم مجلس در تاریخ 15 آذرماه 97 برگزار گردید.

در این جلسه به واکاوی اشکالات ساختاری مجلس پرداخته شد. اینکه چرا با ساختار موجود مجلس در راس امور نیست و چگونه و چه زمان باید دست به اصلاحات قانون اساسی زد تا به ساختاری کارآمدتر در نظام سیاسی رسید.


اخبار مرتبط
پاسخ به