خبـــر

سینمای60/سینمای 90
جلسه نشست یاران انقلاب اسلامی با مروری بر ریزش ها و رویش های سینمای انقلاب با حضور سید محمود رضوی تهیه کننده فیلم های لاتاری و سیانور و همراه با تحلیل سیاسی و اجتماعی روز کشور با حضور دکتر احدیان، پنجشنبه 13 دی ماه برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه دکتر احدیان، دبیر کل جبهه آرمانخواهان واقع بین، به مرور برخی از اخبار روز کشور و تحلیل آنها پرداخت. در ادامه جلسه و با دبیری حسین فاروقی، مسئول پاتوق سینمایی جبهه، بحث های جدی و بسیار مفیدی با سید محمود رضوی، تهیه کننده شاخص سینما، انجام شد. به عقیده این تهیه کننده، در سالهای اخیر رویکرد و نگرش جریان انقلاب در خصوص فرهنگ و به ویژه سینما بطور جدی تغییر کرده است. نسل جدید مدیران فرهنگی کشور سینما را جدی گرفته و سعی دارند با رویکردی تعامل محور با جریان توده مردم، تفکرات انقلاب را در جامعه گسترش دهند.

پاسخ به