خبـــر

برگزاری دومین همایش "کارنامه 40 سالگی"؛ چالش های کارآمدی و آرمانهای دهه پنجم انقلاب
دومین همایش کارنامه چهل سالگی انقلاب شب گذشته 20 دی97 با موضوع "چالشهای کارآمدی و آرمان های دهه پنجم انقلاب"، با حضور دکتر محمد باقر قالیباف، عضو مجمع تشخیص مصلحت و دکتر مصطفی غفاری، نگارنده کتاب "فتنه تغلب" برگزار شد.

شب گذشته دومین همایش از سلسله همایش های "کارنامه چهل سالگی" با حضور تعداد زیادی از نخبگان و فعالین سیاسی و فرهنگی شهر مشهد و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

طبق روال همایش قبل، بخش ابتدایی جلسه با ارائه تد توسط استاد محترم صورت گرفت. دکتر مصطفی غفاری که به تازگی کتاب "فتنه تغلب" ایشان به چاپ رسیده است، از ضرورت نهادینه سازی آرمانها در جامعه ضمن توجه به واقعیات سخنانی را در قالب تد ایراد کردند.

در  بخش دوم جلسه، ابتدا جناب آقای دکتر قالیباف سخنرانی مختصری در خصوص چالش کارآمدی و مدیریت در کشور انجام داده و سپس به سوالات مخبرین جبهه و حاضرین در همایش پاسخ دادند.

اخبار مرتبط
پاسخ به