خبـــر

بیانیه جبهه آرمانخواهان واقع بین درباره توهین به ساحت مقدس امام رضا علیه السلام
بیانیه جبهه آرمانخواهان واقع بین درباره توهین به ساحت مقدس امام رضا علیه السلام


توهین‌ بی شرمانه شخصی که خود را روزنامه نگار می خواند به ساحت مقدس امام هشتم علیه آلاف التحیه و الثناء سنگین و غیرقابل باور است.
جبهه آرمانخواهان واقع بین ضمن محکومیت شدید این اتفاق قبیح، نسبت به  راهبرد «عادی سازی هجمه به مبانی دینی» اعلام خطر می کند و به همه دلسوزان مومن و معتقد به مبانی دینی توصیه می کند که نسبت به این راهبرد دشمنان دین و انقلاب حساسیت داشته باشند. از نظر ما عادی نیست که یک زمان برنامه ریزی گسترده ای برای زیر سوال بردن الزامی بودن حجاب صورت  گیرد، روز دیگر هنجارشکنی اختلاط در ماجرای برج سلمان  غیر مهم و مخالف شادی تصویر شود و امروز بصورت مستقیم مقدس ترین عناصر باورهای شیعه با سخیف ترین و بدترین شکل، مورد تمسخر قرار گیرد. ما بر این باوریم که راهبرد پنهانی دشمن از این قطعات پازل، عادی سازی عبور از مبانی دینی و تبدیل منکرهای اسلامی به معروف و در نتیجه سست کردن پایه های اعتقادی و فرهنگی جوانان کشورمان است و همه این موارد دانه های تسبیح این راهبرد خطرناک است تا آرام آرام عبور از خطوط قرمز دینی عادی و منکرهای دینی ابتدا کم اهمیت و سپس به معروف تبدیل شود.
بر این اساس راهبرد اصلی مقابله با این برنامه ریزی خطرناک، حفظ حساسیت بالا نسبت به منکرهای اجتماعی در افکار عمومی است به گونه ای که جامعه دینی ما با چنین عادی سازی مقابله عمومی کنند. بنابر این:

1- به طراحان این راهبرد و پیاده نظام های خارجی و داخلی اجرایی شدن آن، اعلام می کنیم که جوانان مومن و انقلابی با هوشمندی و تدبیری واقع بینانه اجازه نخواهند داد به این هدف شوم خود برسند آن ها باید بدانند که جامعه دینی ایران پذیرای کسانی که پایه های اعتقادات دینی آنان را هدف قرار دهند نیستند و جوانان مومن و انقلابی همانند دیده بانانی بیدار، جامعه را نسبت به این برنامه هوشیار خواهند کرد.

 2- جبهه آرمانخواهان واقع بین به تمام کسانی که با سکوت یا اظهارنظرهای شان ناخواسته راهبرد «عادی سازی منکرهای اجتماعی » را تقویت می کنند هشدار می دهد مراقب باشند که ابزار برنامه ریزی خطرناکی که به پایه های اعتقادی دین مبین اسلام لطمه می زند، نشوند و مشخصا به جریان اصلاحات توصیه می کنیم که هوشمندانه با این قبیل مسائل بصورت صریح و شفاف مرزبندی کنند. جریان اصلاحات نمی تواند خود را متدین بداند اما نسبت به منکرهای دینی و خصوصا هتک حرمت به مقدسات دینی بی تفاوت باشد ما عملکرد شما را بصورت دقیق رصد خواهیم کرد و در صورت سکوت و اعلام مواضع دوپهلو، مردم را نسبت به رفتار سوال برانگیز شما آگاه خواهیم کرد.

 3- از تمام کسانی که دغدغه دین دارند از هر تفکر و گروه و جریانی که هستند می خواهیم نسبت به این مساله تاسف بار جدید حساسیت بخرج دهند و با مطالبه «اعلام برائت» اجازه ندهند، عبور از خطوط قرمز باورهای دینی شان کم هزینه تمام شود.

4- از جریان انقلابی نیز می خواهیم که با باز کردن فضا، تا حد امکان تلاش کنیم، تا اعلام برائت از فاجعه  هتک حرمت منحصر در خودمان نشود. بدیهی است که در صورت عدم ورود دیگران چاره ای جز این نمی گذارد که ما به تنهایی به تکلیف دینی خود عمل کنیم.

5- ضمن تقدیر از اعلام موضع سریع و صریح روزنامه جهان صنعت تاکید می کنیم که صرف برخورد با هتاک را کافی نمی دانیم بلکه ما خواهان اعلام قطع هرگونه همکاری با چنین فرد معلوم الحالی هستیم.

6- گرچه بر این باوریم بازدارندگی اصلی باید توسط جامعه متدین ایران صورت گیرد و گرچه در بسیاری موضوعات سیاسی و حتی فکری معتقد به تسامح دستگاه قضایی هستیم، اما ورود جدی قوه قضائیه و احضار و برخورد با فرد مذکور را با رعایت حقوق  قانونی و شرعی تکلیفی قطعی می دانیم و منتظر اقدامات قضایی هستیم.

اخبار مرتبط
پاسخ به