خبـــر

نشست یاران انقلاب اسلامی با حضور حجت الاسلام رسایی برگزارشد
نشست یاران انقلاب اسلامی با موضوع "اصولگرایی یا اصول نمایی" با حضور عضو شورای مرکزی جبهه آرمانخواهان واقع بین و فعال اصولگرا برگزار شد.

نشست یاران انقلاب اسلامی، پنج شنبه 24 خرداد ماه، با مناظره حجت الاسلام رسایی، نماینده ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی و امیر حسین یزدان پناه، عضو شورای مرکزی جبهه آرمان خواهان واقع بین، تحت عنوان "اصولگرایی یا اصولنمایی" برگزار شد.

در این مناظره که قریب دو ساعت بطول انجامید، طرفین به بیان دیدگاه های خود حول مشکلات و آسیب های جریان اصولگرایی و راه کار های برون رفت از آن پرداختند.
تفاوت دیدگاه ها در مسائلی مانند برجام، نحوه مواجه جریان انقلاب با دولت های نهم و دهم، شکل ورود این جریان به انتخابات های 92 و 96 و برخی نگاه های گزینشی به بیانات مقام معظم رهبری از جمله موضوعاتی بود که گفت و گو های نسبتا چالش انگیزی را در پی داشت.

 

پاسخ به