گالری

هم اندیشی اعضای جبهه آرمان خواهان واقع بین در خصوص چالش های اقتصادی و سیاسی فعلی کشور
نشست یاران انقلاب اسلامی این هفته با موضوع "در شرایط اقتصادی کشور چه باید کرد؟!" و با هم اندیشی اعضای جبهه آرمان خواهان واقع بین درباره مسائل اقتصادی و سیاسی روز کشور برگزار شد.