گالری

کارنامه وکلا با حضور دکتر رضا شیران
دومین جلسه نقد و بررسی عملکرد نمایندگان مشهد در مجلس شورای اسلامی 11 مرداد ماه با حضور دکتر رضا شیران خراسانی در جمع اعضای جبهه آرمانخواهان واقع بین برگزار شد.