گالری

اولین همایش کارنامه چهل سالگی انقلاب
اولین همایش کارنامه چهل سالگی انقلاب شب گذشته 26 مهر 97 با موضوع "دوقطبی ها و شکاف های اجتماعی" و با حضور محسن مهدیان و عزت الله ضرغامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت برگزار شد.